ຕັດເຖິງເສັ້ນຍາວ

p0

1. ໃນປີ 2019, ປະເທດ Argentina.
ຕັດກັບຄວາມຍາວ, ຂະ ໜາດ 1500x6mm.