ຕັດເປັນເສັ້ນຍາວ

p0

1.ໃນປີ 2019, ອາເຈນຕິນາ.
ຕັດຕໍ່ຍາວ, 1500x6mm.